Kancelaria oferuje zróżnicowane zasady wynagrodzenia, które ustalane są na początku współpracy z Klientem i dopasowane są do indywidualnych potrzeb Klienta oraz charakteru sprawy i niezbędnego nakładu pracy. Każdorazowo zawieramy z Klientem umowę, która określa wzajemne relacje. Metody wynagradzania są następujące:

 W większości przypadków, dla prowadzenia spraw sądowych lub administracyjnych, ustalane jest wynagrodzenie ryczałtowe za całą sprawę lub dany jej etap. Korzyści dla klienta są następujące:

  • pewność kosztów pomocy prawnej w danej sprawie,
  • możliwa płatność jednorazowa lub ratalna
  • w przypadku spraw sądowych, w razie wygranej poniesione koszty zwracane są zazwyczaj przez stronę przegrywającą.

Dla projektów obejmujących doradztwo prawne, asystę w negocjacjach, reprezentację pozasądową, sporządzanie analiz i opinii, czy uczestnictwo w konkretnych projektach gospodarczych oraz w  niektórych innych rodzajach usług, proponujemy rozliczanie godzinowe, uzależnione od nakładu pracy prawnika. Korzyści dla klienta są następujące:

  • dogodne w sprawach, gdzie nakład pracy jest trudny do oszacowania na początku współpracy, a także w sytuacjach gdy usługi świadczone są doraźnie, przez dłuższy okres,
  • wynagrodzenie należne wyłącznie za pracę wykonaną, stosownie do jej zakresu,
  • duża elastyczność wynagrodzenia.

Dla projektów, w których zapotrzebowanie na usługi prawne jest zmienne, a jego ustalenie z góry nie jest łatwe, proponujemy wynagrodzenie ryczałtowe, obejmujące ustaloną z Klientem ilość godzin pracy prawnika, a w przypadku przekroczenia tej ilości - dogodną stawkę godzinową za dodatkowo poświęcony czas. Korzyści dla Klienta są następujące:

- obsługa prawna na miarę potrzeb, przy wiadomych z góry kosztach,

- korzystny ryczałt dla czasu limitowego,

- elastyczność wynagrodzenia w zależności od zapotrzebowania.

Ryczałt miesięczny oferujemy dla projektów obejmujących pełną obsługę prawną spraw Klienta. Zaletą tego rozwiązania jest całkowite odciążenie Klienta od prowadzenia spraw prawnych, przy korzystnej stawce wynagrodzenia. Dla stałych klientów, oferujemy również obsługę nielimitowaną, zapewniającą pełną ochronę interesów prawnych Klienta. Zalety tego rozwiązania są następujące:

  • stosowany przy pełnej obsłudze prawnej firm,
  • pewność kosztów ochrony prawnej, niezależnie od zapotrzebowania,
  • pełny zakres usług za określoną, dogodną stawkę miesięczną.

W wybranych sprawach obok wynagrodzenia ryczałtowego lub godzinowego, elementem wynagrodzenia może być premia za sukces (success fee), czyli określona część kwoty wygranej dla Klienta.

Nie prowadzimy jednak spraw na zasadzie płatności wyłącznie w postaci premii za sukces, gdyż jest to sprzeczne z zasadami etyki radcy prawnego.

Kancelaria zobowiązana jest do przestrzegania Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (Uchwała Nr 8/VIII/2010 Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 28 grudnia 2010 r.).

Kancelaria posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej radcy prawnego do kwoty 1.507.730 zł.

Certyfikat ubezp. 2015

Kancelaria przyjmuje płatności kartami płatniczymi.

Przejdź do sekcji dla klienta indywidualnego.

Sprawdź jak możemy pomóc w Twojej sprawie.

Przejdź

Przejdź do sekcji dla biznesu.

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej firmie.

Przejdź

Przyjmujemy płatności kartami