20 stycznia – data ważna podatkowo

Podatki wybieramy do 20 stycznia

Już jutro 20 stycznia. To jedna z najważniejszych dat dla podatników.

To ostatni dzień, w którym podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz wynajmujący mieszkania lub inne mienie mogą zdecydować o formie opodatkowania na dany rok podatkowy. Jeśli podatnik nie złoży odpowiednich oświadczeń do tej daty, z reguły uważa się że jego forma opodatkowania pozostaje bez zmian. Jeśli podatnik nie powiadomi urzędu skarbowego o wyborze odpowiednich form opodatkowania do tego czasu, przez cały rok nie będzie mógł już tego uczynić.

Do 20 stycznia złożyć należy złożyć oświadczenie o:

– wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym (zasady ogólne wg skali 18%, 32%, podatek liniowy 19%, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa),
– wybór opodatkowania wynajmu mieszkania (lub innego mienia) w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (stawka 8,5 % przychodu) lub według zasad ogólnych,
– zawiadomienie urzędu skarbowego o tym, że podatek od najmu przedmiotu wchodzącego do majątku wspólnego małżonków (np. wspólnego mieszkania) opłacać będzie tylko jeden z małżonków,
– wybór kwartalnego lub miesięcznego rozliczania podatku PIT,

Zatem, w tym roku pozostał ostatni dzień na podjęcie tych ważnych dla działalności gospodarczej decyzji.

© 2015, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na