Wpis

Radca prawny a adwokat – nowe uprawnienia radców

Czy zastanawiali się Państwo, czym różnią się uprawnienia radców prawnych i adwokatów? Dotychczas, często spotykałem się z tego rodzaju pytaniami klientów. Od dziś tego rodzaju rozważania straciły na znaczeniu. Dzisiaj, to znaczy 01.07.2015 r. weszła w życie ustawa, która zrównała uprawnienia obu profesji, przyznając radcom prawnym prawo do pełnienia roli obrońcy oskarżonych w sprawach karnych...

Wpis

O co chodzi w ustawie krajobrazowej?

Nowe przepisy do publikacji Dnia 15.05.2015 r., Prezydent podpisał ustawę, która ma zmienić obraz polskich miast. Mowa o Ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Nowe przepisy oznaczają duże zmiany zarówno dla reklamodawców, jak i dla właścicieli nieruchomości, a także większości przedsiębiorców. Ustawa krajobrazowa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku...

Wpis

Ważne dla wszystkich kredytobiorców – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14.04.2015 r. dot. Bankowego Tytułu Egzekucyjnego

Dnia 14 kwietnia 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał niezwykle ważne orzeczenie, dotyczące przepisów umożliwiających bankom egzekucję należności bez prowadzenia sądowego postępowania rozpoznawczego. Dotychczas banki miały prawo kierować do egzekucji roszczenia z czynności bankowych, bez prowadzenia postępowania dowodowego – jedynie na podstawie ksiąg rachunkowych banku, w oparciu o które wystawiano bankowe tytuły egzekucyjne. Bankowy tytuł egzekucyjny...

Wpis

Sprzedaż nieruchomości – co trzeba wiedzieć, żeby nie skończyć z niczym…

Sprzedaż nieruchomości wiąże się zwykle z oczekiwaniem niemałych wpływów finansowych. Jednak, jeśli nie zbadamy stanu prawnego nieruchomości, może się okazać, że z uzyskanej ceny nie zostanie zbyt wiele, ze względu na szereg obowiązków fiskalnych wobec fiskusa i samorządu terytorialnego. Dwie rzeczy są pewne – śmierć i podatki… W pierwszej kolejności, wskazać należy na zasady opodatkowania...

Wpis

Ważne orzeczenie dot. prokury – Uchwała Składu 7 Sędziów SN z dnia 30.01.2015 r. (III CZP 34/14)

Dnia 30 stycznia 2015 r. Sąd Najwyższy Izba Cywilna w składzie 7 sędziów podjął bardzo ważną uchwałę w sprawie sposobu, w jaki powinna być udzielona prokura łączna. Na pytanie Pierwszego Prezesa SN: Czy możliwy jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, w rubryce Prokurenci, jednego, prokurenta z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z...

Wpis

Spółki osobowe założysz przez Internet

Serwis www zamiast notariusza? Podpis elektroniczny zamiast tradycyjnego? To nie wieści z Estonii (czyli najbardziej e-governmentowego państwa w Europie). To nowa rzeczywistość w naszym systemie prawnym. Dnia 15 stycznia 2015 r. weszła w życie część przepisów ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje możliwość zakładania spółek osobowych przez Internet....

Wpis

Nie ma nic za darmo, czyli co daje nam ubezpieczenie wkładu własnego…

W ostatnich dniach głośnym tematem są kredyty. Zwłaszcza we frankach szwajcarskich. W mediach słyszymy zarówno wypowiedzi osób, które często nieświadome zawarły niekorzystne umowy kredytowe, jak i głosy analityków i specjalistów wskazujące, że nie należy brać kredytu w innej walucie, niż waluta, w której zarabia kredytobiorca. Na tym tle, warto zauważyć, że również dzisiaj, pomimo wejścia...