Niechciany spadek a ciąża

Ciąża pozornie nie ma wiele wspólnego z kwestiami spadkowymi. Wręcz przeciwnie – z reguły dziedziczenie kojarzymy z kresem życia ludzkiego, nie zaś oczekiwaniem na narodziny, czy też samymi narodzinami. Istnieją jednak sytuacje, kiedy oczekiwanie dziecka może być ściśle związane z dziedziczeniem- przy czym świadomość tego stanu rzeczy jest o tyle ważna, że może wpłynąć na sytuację majątkową narodzonego dziecka.

Wszystko za sprawą przepisów Kodeksu cywilnego, które wskazują, kto może zostać spadkobiercą. Wprawdzie, zgodnie z przepisem art. 927 kc, nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istnieje, to jednak istnieje wyjątek od tej zasady.  Zgodnie z przepisami, dziecko w chwili otwarcia spadku już poczęte może być spadkobiercą, jeżeli urodzi się żywe.

Jest to o tyle istotne, że spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy. Pozornie, wydawać by się mogło, że w przypadku gdy dziecko nie narodziło się jeszcze w chwili śmierci spadkodawcy, to nie może dziedziczyć. Nic bardziej mylnego – wystarczy że dziecko jest już poczęte i urodzi się żywe.

Jest to niezwykle istotne w sytuacji, gdy – nawet po kilku latach od urodzenia dziecka dowiadujemy się, że wskutek odrzucania spadku przez kolejnych spadkobierców – na nas przyszła kolej dziedziczenia spadku obciążonego długami po dalszym krewnym. W takim przypadku, każdorazowo należy analizować, czy po odrzuceniu spadku przez rodziców, dziedziczyć będzie dziecko – choćby spadkodawca zmarł przed urodzeniem się dziecka.

Dziedziczenie przez dziecko nienarodzone jest istotne również w przypadku oceny kręgu uprawnionych do spadku, czy zachowku, zwłaszcza gdy prawo do zachowku przechodzi na zstępnych spadkobiercy wskutek odrzucenia spadku przez rodzica nienarodzonego dziecka.

Każdorazowo, w przypadku wątpliwości związanych z tym, czy dziecko mogło dziedziczyć, a w konsekwencji czy należy podjąć kroki zmierzające do odrzucenia lub przyjęcia spadku przez dziecko, rekomenduję kontakt z radcą prawnym. Błąd lub nieświadomość w tym zakresie może bowiem nieść bardzo poważne skutki dla dziecka – z dziedziczeniem długów włącznie.

© 2019, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na