201507.01
0

Radca prawny a adwokat – nowe uprawnienia radców

Czy zastanawiali się Państwo, czym różnią się uprawnienia radców prawnych i adwokatów? Dotychczas, często spotykałem się z tego rodzaju pytaniami klientów. Od dziś tego rodzaju rozważania straciły na znaczeniu.

Dzisiaj, to znaczy 01.07.2015 r. weszła w życie ustawa, która zrównała uprawnienia obu profesji, przyznając radcom prawnym prawo do pełnienia roli obrońcy oskarżonych w sprawach karnych i karnych skarbowych, czyli ostatnie z uprawnień odróżniające dotychczas przedstawicieli obu zawodów. Obrońcami w sprawach karnych mogą być ci radcowie, którzy nie pozostają w stosunku pracy.

Zatem, obecnie, do radcy prawnego zwrócić się można nie tylko o poradę prawną, ale również o reprezentację przed sądem, organami administracji, w tym organami skarbowymi, opinię prawną, czy właśnie o obronę w sprawie karnej czy karnoskarbowej.

Zgodnie więc z nowymi przepisami, radcowie prawni świadczyć mogą i wykonują pełen zakres usług prawnych, z zakresu wszystkich gałęzi prawa, jak prawo cywilne, karne, rodzinne, administracyjne, czy europejskie.

Oczywiście, jak w każdej profesji, poszczególni prawnicy specjalizują się w różnych gałęziach prawa (formalnie wśród radców i adwokatów nie ma pojęcia „specjalizacji”, jak np. u lekarzy, jednak faktycznie poszczególni prawnicy posiadają większe doświadczenie w wybranych rodzajach spraw).

Zatem, obecnie klienci nie muszą już zastanawiać się nad tym, czy sprawę mogą powierzyć radcy, czy adwokatowi. Jedyną zauważalną dla nich różnicą pozostaje kolor żabotu u togi.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na