201711.26
0

Sukces Kancelarii w sprawie o ubezpieczenie niskiego wkładu własnego

Z przyjemnością zawiadamiamy, że dnia 2 listopada 2017 r., Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku wydal pomyślny dla Klientów Kancelarii wyrok w sprawie o zwrot kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu własnego dotyczącego kredytu frankowego.

Sąd I instancji w całości podzielił argumentację Kancelarii dotyczącą abuzywnego charakteru postanowień umownych, nakazujących konsumentom ponoszenie kosztów tego ubezpieczenia. Sąd zasądził w całości dochodzoną kwotę obciążył pozwany Bank podwójnymi kosztami zastępstwa procesowego, uznając wysoki wkład pracy prawnika naszej Kancelarii w prowadzeniu sprawy.

Uzasadnienie wyroku zostanie opublikowane po jego uzyskaniu przez Kancelarię.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na