SLA a serwis 24/7. Jak zorganizować pracę zgodnie z przepisami?
Wpis

SLA a serwis 24/7. Jak zorganizować pracę zgodnie z przepisami?

Pojęcie czasu w umowie Umowy SLA w różny sposób definiują czas związany z wykonywaniem zleceń serwisowych. – czas potwierdzenia przyjęcia zlecenia – czas, w którym klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, ew. połączony z pierwszym kontaktem w celu ustalenia, co się stało, – czas reakcji – czas przystąpienia do diagnozowania usuwania awarii – może to polegać...