Czy można podpisać umowę biznesową  podpisem zaufanym?
Wpis

Czy można podpisać umowę biznesową podpisem zaufanym?

  Profil zaufany – od czasów pandemii, stał się nieodłącznym towarzyszem w kontaktach z administracją publiczną. Pomagają w tym banki, które zintegrowały swoje systemy transakcyjne z systemami administracji i umożliwiają wykorzystanie własnych mechanizmów uwierzytelniania do działań w ramach epuap. Podpisujesz nim ważne wnioski, pisma do urzędów, podania – i dzięki niemu administracja wie, że to...

Wpis

Kiedy przedawniają się zobowiązania??

Starożytni Rzymianie mawiali „Pacta sunt servanda”, czyli umów należy dotrzymywać. To podstawowa zasada, na której zbudowane są wszelkie stosunki majątkowe. Jednak prawo chroni zobowiązania tylko do pewnych granic. Jedną z tych granic jest czas. Kto się nie spieszy, ten traci… Przepisy prawa dotyczące zobowiązań majątkowych zostały ukształtowane w taki sposób, aby chronić tych, którzy rzeczywiście...