Wpis

Zachowek od darowizny? To możliwe!

Czy jest możliwe otrzymanie zachowku w sytuacji, gdy w chwili śmierci spadkodawca (zmarły), nie miał już żadnego majątku? Pozornie pytanie to wydaje się absurdalne, od czego bowiem miałby ten zachowek być liczony? Jednak odpowiedź brzmi: TAK. Jest to możliwe, jeśli zmarły rozporządził przed śmiercią swym majątkiem w formie darowizn. Czym jest zachowek? Zachowek jest wyrazem...