Zasłonięcie okna a dobra osobiste

Czy zasłonięcie okna domu jednorodzinnego z obszaru działki sąsiedniej może stanowić naruszenie nietykalności mieszkania?

Tym problemem zajął się Sąd Apelacyjny w Białymstoku w sprawie pod sygnaturą I ACa 593/14.

W Wyroku z dnia 11.12.2014 r., rozstrzygnięto sprawę właścicielki domu, której działka graniczyła z hodowlą koni. Między sąsiadami trwał od wielu lat konflikt sąsiedzki, którego elementem było m.in. ustawienie przez właścicieli hodowli koni przyczepy do ich przewozu w taki sposób, iż zasłaniała ona całkowicie dostęp promieni słonecznych do okna jednego z pomieszczeń w domu powódki.

Właścicielka domu pozwała właścicieli hodowli koni, zarzucając im naruszenie dóbr osobistych – w tym nietykalności mieszkania. Jednocześnie, domagała się zapłaty zadośćuczynienia w wysokości 2000 zł.

W Wyroku z dnia 11.12.2014 r. Sąd Apelacyjny w Białymstoku przyznał rację właścicielce domu.

Zdaniem Sądu:

Na gruncie art. 23 k.c. prawo do zachowania nietykalności mieszkania nie oznacza zatem wyłącznie prawa do ochrony przed bezpośrednią ingerencją w sferę fizycznego korzystania z mieszkania, ale chroni także przed bezprawnym wtargnięciem w sferę określonego stanu psychicznego i emocjonalnego, jaki daje każdemu człowiekowi poczucie bezpiecznego i nie zakłóconego miejsca, w którym koncentruje swoje istotne sprawy życiowe i chroni swoją prywatność.

Samo bowiem doświadczenie życiowe „przeciętnego człowieka” podpowiada, jak istotną kwestią jest dostęp w pomieszczeniach mieszkalnych do światła słonecznego, a szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Powszechnie wiadomo jest także o niekorzystnym wpływie niedoboru światła słonecznego na samopoczucie psychiczne człowieka, a nawet na jego zdrowie fizyczne.

Są to sprawy, jak się wydaje, tak oczywiste dla każdego rozsądnie myślącego człowieka, że nie wymagają pogłębionego roztrząsania na potrzeby niniejszego postępowania. I. niematerialne, pochodzące z sąsiedniej nieruchomości, które ograniczają dostęp światła do pomieszczeń mieszkalnych, jak najbardziej – zdaniem Sądu Apelacyjnego – mogą pośrednio oddziaływać na dobro osobiste osoby, która tam stale zamieszkuje, w postaci prawa do nietykalności mieszkania. Ich ewentualne oddziaływanie także na zdrowie tej osoby, wymienione w art. 23 k.c. na pierwszym miejscu, miałoby ten skutek, że kwota przyznana z tytułu zadośćuczynienia za naruszenie dwóch dóbr osobistych, a nie jednego, powinna uwzględniać ten fakt w swojej wysokości.

W sprawie Sąd zasądził kwotę 2000 zł tytułem zadośćuczynienia, wskazując iż jest to kwota niewygórowana za znoszenie niedogodności przez rok.

Wskazać jednak należy, iż nie każde ograniczenie dostępu do światła słonecznego będzie przesłanką naruszającą dobra osobiste i stanowić będzie powód do domagania się interwencji sądu. Jak w każdym tego typu przypadku, istotna jest też bezprawność naruszenia – w tym wypadku uzasadniona przepisami kodeksu cywilnego o immisjach (czyli wpływie niewłaściwego korzystania z jednej nieruchomości na drugą). Nie będzie natomiast bezprawnym, ingerencja w nieruchomość, która pozostaje w zgodzie z przepisami prawa budowlanego, w tym w szczególności dotyczącymi dostępu do światła słonecznego.

 

Prawnik Wejherowo, Radca prawny Wejherowo, Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz

© 2015, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.

Łukasz Gilewicz
Sprawdź na