Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Gilewicza jest dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą, świadczącą profesjonalne i kompleksowe usługi prawne dla biznesu i osób prywatnych

Reprezentujemy Klientów przed sądami i organami administracji, udzielamy porad prawnych, sporządzamy projekty pism i umów, świadczymy stałą opiekę prawną nad przedsiębiorstwami. Usługi Kancelarii są dopasowane do potrzeb danej sprawy czy projektu, tak aby zaproponować Klientom jak najbardziej efektywne rozwiązania dla ich potrzeb i problemów.

Rozwiązując problemy Klientów, współpracujemy z kancelariami notarialnymi, księgowymi, doradcami podatkowymi, rzeczoznawcą majątkowym a także tłumaczami przysięgłymi, umożliwiając całościowe podejście do spraw.

W swojej pracy wykorzystujemy procedury sądu elektronicznego, jak również śledzimy na bieżąco postęp spraw za pomocą Portali Informacyjnych Sądów Powszechnych.

 

 

gilewicz-mugshot

Właścicielem Kancelarii jest Radca prawny Łukasz Gilewicz.

Ukończył studia prawnicze oraz administracyjne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku oraz złożył egzamin radcowski, uzyskując wpis na listę radców prawnych nr GD/GD/2528. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Chicago-Kent College of Law oraz Uniwersytet Gdański oraz studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego na Uniwersytecie Gdańskim.

Od 2008 r. pracował jako prawnik w Kancelarii Radców Prawnych Gratus s.c. w Sopocie - jednej z najstarszych kancelarii radcowskich w Trójmieście. Praktykował także w Dziale Doradztwa Podatkowego Ernst & Young sp. z o.o. w Poznaniu oraz w warszawskim biurze finansowanego z US AID projektu Partners for Financial Stability prowadzonego przez East-West Management Institute w Nowym Jorku. Posiada też doświadczenie w pracy w sektorze IT.

W swojej praktyce zajmuje się m.in. prawem i postępowaniem cywilnym, prawem administracyjnym (w tym budowlanym i zagospodarowania przestrzennego), prawem pracy , prawem handlowym, oraz prawem nowoczesnych technologii, jak również prawem spadkowym. Występuje w imieniu klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw m.in. z sektora budowlanego, z branży ubezpieczeniowej, logistycznej, usługowej oraz rolniczej, a także spółdzielczości.

Łukasz Gilewicz włada biegle językiem angielskim (uzyskał certyfikat CAE oraz TOLES Advanced) oraz w stopniu dobrym językiem niemieckim (certyfikat ZD).

Orzecznictwo  

  • Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (jedn. tekst Dz.U. z 2016 r., poz. 2060) nie wyłącza odpowiedzialności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z tytułu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej, jeżeli posiadacz pojazdu nieobjętego obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych poniósł śmierć w wypadku, którego sprawcą był kierujący pojazdem.

Najnowsze wpisy na blogu  

30gru

Umowy o dzieło – nowy obowiązek względem ZUS

Autor: Łukasz Gilewicz  
Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od początku stycznia 2021r. ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów. O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS...