Warto zawalczyć o swoją wolność!

Obrona w sprawach karnych – walczymy do końca o Twoją wolność i sprawiedliwy wyrok.

 • Ty lub ktoś z Twoich bliskich został tymczasowo aresztowany lub zatrzymany?
 • otrzymałeś wezwanie na Policję lub do prokuratury i obawiasz się, że zostaną Ci przedstawione zarzuty karne?
 • obawiasz się, że Twoje czyny mogą spotkać się z reakcją karną organów państwa,
 • obawiasz się, że znajdziesz się w sytuacji, kiedy możesz choćby nieświadomie popełnić przestępstwo?
 • otrzymałeś akt oskarżenia w którym oskarżono Cię o przestępstwo?
 • otrzymałeś wniosek o ukaranie w którym oskarżono Cię o wykroczenie?
 • otrzymałeś wyrok nakazowy w sprawie karnej o przestępstwo lub wykroczenie?

Nie wiesz co dalej robić?

Skontaktuj się z nami!

Skorzystaj z porady i profesjonalnej pomocy prawnej

Nie bądź bezbronny w starciu z systemem prawa i bezdusznym państwem!

Twoją sprawę karną poprowadzi:

Adam Zieliński - radca prawny, obrońca w sprawach karnych
Adam Zieliński Radca prawny
Obrońca w sprawach karnych

kancelaria@gilewicz.eu

+48 505925262

Obrona w sprawach karnych
Reprezentowanie pokrzywdzonych przestępstwem
Porady prawne z zakresu prawa karnego
Reprezentacja w sprawach dozoru elektronicznego

Porady prawne w sprawach karnych

Doradzamy jak zachować się w przypadku, jeśli będziesz miał do czynienia ze sprawą karną.

Obrona w sprawie karnej

Reprezentujemy Cię na każdym etapie postępowania – od postępowania przygotowawczego, przez sprawę przed sądem I instancji, apelację aż po wykonanie wyroku.

Czynności z osobą zatrzymaną

W nagłych przypadkach, udzielamy pomocy osobom zatrzymanym, oczekującym na rozpoznanie wniosku o tymczasowe aresztowanie.

Dozór elektroniczny

Reprezentujemy klientów w sprawach o zamianę kary pozbawienia wolności na karę odbywaną w systemie dozoru elektronicznego.

Opinie naszych klientów

Dlaczego warto powierzyć nam swoją sprawę?

 •  uzyskasz profesjonalną ocenę, jaka jest Twoja rzeczywista sytuacja prawna,
 • będziesz w stanie ocenić, czy rozwiązania proponowane przez sąd czy prokuratora są dla Ciebie korzystne,
 • nie będziesz sam podczas czynności takich, jak przesłuchanie, czy rozprawa sądowa,
 • nie będziesz jedynym uczestnikiem procesu, który nie jest prawnikiem i nie zna zasad, jakimi rządzi się postępowanie,
 • zyskasz pomoc w ustaleniu okoliczności łagodzących i przeprowadzeniu dowodów świadczących na Twoją rzecz,
 • zyskasz profesjonalną pomoc przy czynnościach procesowych – tak aby możliwie wykorzystać przepisy prawa na Twoją korzyść.
Ponad 9 lat

doświadczenia w sprawach karnych

Ponad 1000 spraw

prowadzonych w kancelarii

Ponad 13 mln PLN

wartość powierzonych nam spraw

FAQ

Czy w każdej sprawie karnej mogę mieć obrońcę?

Tak, prawo do obrony jest podstawowym prawem każdego człowieka, gwarantowanym przez Konstytucję RP. Obrońcę możesz mieć zarówno w postępowaniu o przestępstwo, jak i w postępowaniu o wykroczenie.

Czy warto mieć obrońcę, będąc podejrzanym o przestępstwo lub wykroczenie?

Tak, zdecydowanie warto zatrudnić obrońcę. Znamy wiele przypadków, kiedy sprawy nieoczywiste kończyły się skazaniem osoby, pomimo że tak na prawdę nie ponosiła ona winy za przestępstwo. Pamiętać należy, że prokuratorzy to prawnicy. Stoi za nimi cała moc państwa z jego zasobami organizacyjnymi i finansowymi do prowadzenia spraw. W starciu z państwem, obywatel nie znający swoich praw, ani zasad odpowiedzialności karnej może łatwo zostać przekonany do własnej winy, pomimo że jej nie ponosi. Obrońca w takim przypadku nie tylko pomoże ocenić sytuację, ale także będzie czuwał, aby organy państwa nie nadużyły swoich uprawnień w stosunku do obywatela.

Czy radca prawny i adwokat mają takie same prawo do pełnienia funkcji obrońcy?

Tak, zarówno radcowie prawni, jak i adwokaci mają takie same prawa w zakresie obrony i reprezentowania osób w postępowaniu karnym. Przepisy kodeksu postępowania karnego i kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia nie różnicują w żadnym stopniu radców prawnych i adwokatów. Jedynymi różnicami są przynależność do różnych samorządów zarodowych oraz brak możliwości zatrudnienia na umowę o pracę w przypadku adwokatów.

Co zrobić jeśli obawiam się, że popełniłem przestępstwo?

Jeśli byłeś uczestnikiem zdarzeń, które Twoim zdaniem mogą być przestępstwem, najlepiej skontaktować się z profesjonalistą – radcą prawnym – który pomoże Ci ocenić sytuację oraz zweryfikować czy dane zdarzenie może być postrzegane jako przestępstwo. Często zdarza się, że obawy związane z przestępnością czynu wynikają jedynie z powierzchownej oceny sytuacji, czy doniesień medialnych. Dopiero szczegółowa analiza sytuacji pozwala ocenić rzeczywisty stan rzeczy. Może okazać się, że:

 • nie popełniłeś przestępstwa – jednak konsultacja z prawnikiem pozwoli Ci zachować dowody świadczące o Twojej niewinnosci, czy po prostu przestaniesz się zamartwiać o przyszłość;
 • popełniłeś przestępstwo – wówczas możliwa będzie ocena najbardziej korzystnej dla Ciebie drogi dalszego postępowania – zabezpieczenie dowodów wykazujących okoliczności łagodzące, ustalenie wszystkich istotnych okoliczności, czy podjęcia decyzji czy zgłosić daną sytuację organom państwa w celu uzyskania w przyszłości łagodniejszego wymiaru kary.

Co zrobić jeśli stałem się ofiarą przestępstwa?

Jeśli na Twoją rzecz popełniono przestępstwo, warto jak najszybciej skontaktować się z radcą prawnym w celu uzyskania pomocy prawnej – sporządzenia odpowiedniego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, czy złożenia wymaganego niekiedy wniosku o ściganie. Czas działa tu na Twoją niekorzyść – dowody mogą ulec zniszczeniu, co w przyszłości uniemożliwi uzyskanie sprawiedliwego wyroku. Warto pamiętać, że organy ścigania chociażby w sprawach majątkowych posiadają znacznie większe możliwości szybkiego działania (np. w celu zabezpieczenia majątku uzyskanego z przestępstwa, uzyskania dowodów). Nie mniej, często dopiero wniosek o konkretne działania zainicjowany przez pełnomocnika daje organom informacje umożliwiające wykorzystanie ich kompetencji.

Po co mi prawnik, skoro prokurator już na pierwszym przesłuchaniu chciał się "dogadać"?

Przepisy postępowania karnego umożliwiają szereg polubownych form zakończenia postępowania (np. dobrowolne poddanie się karze, skazanie bez rozprawy na uzgodniony wymiar kary). Przeciętny człowiek jednak staje w sytuacji możliwości skorzystania z tego rodzaju rozwiązań raz w życiu – nie wie zatem, czy dane rozwiązanie jest dla niego korzystne, ponieważ nie zna przepisów prawa ani praktyki procesowej. W takiej sytuacji jest bardzo przydatna jest pomoc obrońcy, który pomoże ocenić czy materiał dowodowy jest wystarczający do skazania, czy organy nie popełniły błędów, oraz czy proponowana kara jest adekwatna do sytuacji. Taki „układ” z prokuratorem lub z sądem zwykle jest korzystny dla prokuratora lub sądu – ponieważ pozwala na szybkie zakończenie sprawy. Dla Ciebie nie zawsze będzie to korzystne.

Czy poprowadzicie moją sprawę za darmo/pro bono?

Nie prowadzimy spraw pro bono. Byłoby to nieuczciwe w stosunku do tych klientów, którzy zapłacili za nasze usługi.

Skontaktuj się z nami!

Skorzystaj z porady i profesjonalnej pomocy prawnej

Nie bądź bezbronny w starciu z systemem prawa i bezdusznym państwem!