202211.25
0

Czy wspólnoty mieszkaniowe składają oświadczenie odbiorcy uprawnionego żeby korzystać z maksymalnych cen energii?

W ostatnich dniach spotykam się z pytaniami od zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych, dotyczących tego, czy wspólnoty mieszkaniowe jako odbiorcy energii muszą – podobnie jak przedsiębiorcy składać do przedsiębiorstwa energetycznego specjalne oświadczenie odbiorcy uprawnionego, aby korzystać z maksymalnych cen energii elektrycznej. Chodzi tu o oświadczenia, o jakich mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z…

202012.30
0

Umowy o dzieło – nowy obowiązek względem ZUS

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od początku stycznia 2021r. ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów. O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło na formularzu RUD. Formularz można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych…