Sądowa pułapka na biznes

Sądowa pułapka na biznes

 

Dostałeś pozew. Cóż, zdarza się. Sąd to normalna procedura gospodarcza – zwłaszcza w stosunkach B2B. Przy pozwie pismo z sądu – sąd zobowiązuje do udzielenia odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni. Do pozwu dołączone jakieś skserowane kartki zadrukowane drobnym maczkiem – same przepisy.

Szukasz w Internecie prawnika. Dzwonisz. umawiasz się. Ale coś Ci wypadło i ostatecznie spotykacie się 8 dni po odebraniu pozwu. W międzyczasie już wiesz, jakich świadków trzeba przesłuchać – bo przecież jak to w małej firmie więcej ustaleń było „na twarz” niż na piśmie i emailem.

Siadasz przy stole z prawnikiem, popijasz mocną kawę, ze spokojem przekazujesz dokumenty otrzymane z sądu. Na to mecenas: Proszę Pana – jesteśmy po terminie!

Jak to możliwe?

Ustawodawca zastawił na przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe firmy pułapkę. Sam prawodawca pewnie myślał, że to szansa – ale tak naprawdę to pułapka.

Chodzi o regulację przepisu art. 458 (6) kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem,

 

 

§  1. Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów niniejszego działu (chodzi o dział „postępowanie gospodarcze”).

 

§  2. Wniosek, o którym mowa w § 1, strona może złożyć w terminie tygodnia od dnia doręczenia jej na piśmie pouczeń, o których mowa w art. 458(4) § 1, a jeżeli doręczenie pouczeń nie było wymagane – w pozwie albo pierwszym piśmie procesowym pozwanego.

 

Chodzi tu o postępowanie gospodarcze. To specjalne postępowanie służące rozstrzyganiu przed sądami spraw między przedsiębiorcami. W tego rodzaju sprawach, na strony nałożono większe wymogi, w tym m.in. co do szybkiego złożenia wszystkich wniosków dowodowych, a także m.in. wyłączono możliwość przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków:

 

Dowód z zeznań świadków sąd może dopuścić jedynie wtedy, gdy po wyczerpaniu innych środków dowodowych lub w ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy).

Pewne zdarzenia udowodnić można tylko dokumentami:

 

Czynność strony, w szczególności oświadczenie woli lub wiedzy, z którą prawo łączy nabycie, utratę lub zmianę uprawnienia strony w zakresie danego stosunku prawnego, może być wykazana tylko dokumentem, o którym mowa w art. 773 Kodeksu cywilnego, chyba że strona wykaże, że nie może przedstawić dokumentu z przyczyn od niej niezależnych.

 Przedsiębiorcy działający w formie jednoosobowej działalności gospodarczej mogą uniknąć tych rygorów, pod warunkiem że w odpowiednim czasie złożą stosowny wniosek.

Logicznym byłoby, aby wniosek o pominięcie przepisów o postępowaniu gospodarczym można było zawsze złożyć w pierwszym piśmie procesowym – jednak przepisy prawa nie zawsze są logiczne – tak jak w tym przypadku. Oczywiście, wraz z pozwem doręcza się przedsiębiorcy kilka stron skserowanych przepisów (inaczej nazywanych pouczeniami). Przywodzi to na myśl zabiegi dokonywane „drobnym druczkiem” przez niektóre podmioty biznesowe. Czy tak powinno traktować przedsiębiorców nowoczesne i przyjazne państwo? Moim zdaniem nie – dużym ułatwieniem byłoby umożliwienie złożenia wniosku po prostu przy pierwszym piśmie.

Jeśli prowadzisz JDG i spóźnisz się z wnioskiem o rozpoznanie sprawy z pominięciem postępowania gospodarczego, możesz mieć problemy w udowodnieniu swoich racji. Dlatego:

  • pamiętaj o 7-dniowym terminie na złożenie wniosku o pominięcie postępowania gospodarczego.
  • czytaj pouczenia jakie doręczają Ci organy prowadzące postępowania – mogą znaleźć się tam zaskakujące i ważne informacje.
  • warto na bieżąco współpracować z prawnikiem – tak, aby móc od razu skonsultować sprawę, gdy dostaniesz pozew – w tym zakresie zapraszamy do kontaktu z nami.

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

 

© 2023 – 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.