Zmiany w warunkach technicznych 2024. #1 – odległości

Zmiany w warunkach technicznych 2024. #1 – odległości

Już pierwszego kwietnia 2024 r., wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Pierwszą zmianą, którą się zajmiemy jest zmiana dotycząca odległości budynków od granicy działki.

Dotychczas wymagane odległości budynku od granicy działki sąsiedniej były następujące:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien i drzwi w stronę tej granicy.;

Nowe przepisy wprowadzają dwie zmiany. Pierwsza dotyczy tego, że odległość 3 m będzie dotyczyła ściany bez okien lub drzwi (dotychczas bez okien i drzwi).

Bardziej nowatorskie są zmiany dotyczące budynków mieszkalnych wielorodzinnych o wysokości powyżej 4 kondygnacji nadziemnych (zatem od 5 kondygnacji). Budynki takie będą musiały znajdować się w odległości przynajmniej:

– 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy;

– 5 m – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych, zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.

W przypadku budynków zwróconych ku granicy działki ścianą bez okien lub drzwi, plan miejscowy będzie mógł zmniejszyć te odległości do min. 1,5 m.

Balkony w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych o ponad czterech kondygnacjach nadziemnych, będą musiały mieć odległość min. 3 m od granicy działki.

Wprowadzono też kolejne zmiany dotyczące sytuowania budynku na granicy działki. Zgodnie z nowymi przepisami takie usytuowanie będzie możliwe, jeśli budynek będzie przylegał całą długością swojej ściany do ściany istniejącego budynku.

Odległości od granicy działki nie będą musiały zostać zachowane w przypadku, jeśli działka sąsiednia będzie publicznie dostępnym placem.

Nowa jest też regulacja dotycząca odległości budynków produkcyjnych i magazynowych o powierzchni zabudowy przekraczającej 1000 m2. Odległość takiego obiektu od budynku mieszkalnego lub budynku zamieszkania zbiorowego wynosić będzie min. 30 m, i to już od chwili wydania pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru jego budowy.

Nowe przepisy będą stosowane do zamierzeń budowlanych, co do których zgłoszenie lub pozwolenie na budowę zostanie złożony od dnia 01.04.2024 r.

Oznacza to alert dla:

– właścicieli działek przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne – tylko do końca marca można będzie skorzystać z możliwości budowy budynków powyżej 4 kondygnacji nadziemnych w odległości 4 m od granicy działki,

– właścicieli działek przeznaczonych pod magazyny i produkcję – tu istnieje bardzo duże ryzyko ograniczeń w zabudowie, jeśli na sąsiednich działkach zlokalizowano (lub zaplanowano) domy mieszkalne.

Dlaczego o tym piszę? Bo chcę, żebyś uniknął niekorzystnych dla Ciebie konsekwencji zmiany prawa. Chciałbym, abyś o nich wiedział, aby później móc jak równy z równym zmierzyć się z wyzwaniami biznesu. Jeśli potrzebujesz pomocy w interpretacji nowych przepisów, zapraszam do kontaktu!

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawach dotyczących Twojej firmy – kliknij tutaj!

Sprawdź też w jaki inny sposób mogę pomóc Ci w prowadzeniu biznesu – kliknij tutaj!

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

© 2023 – 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.