Benefity bez ZUS

Benefity bez ZUS

Chciałbyś dać pracownikom dodatkowy bonus. Tylko ten ZUS – przecież świadczenia na rzecz pracowników obarczone są składkami! Zastanawiasz się, czy jest jakaś metoda, aby dać pracownikom coś więcej, ale bez składek?

Jest na to sposób. Opisany został w Rozporządzeniu Ministra Pracy u Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Chodzi tu o możliwość przyznania pracownikom korzyści materialnych  wynikających z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegających na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomocji.

Są to sytuację, gdy za pewne świadczenia część kwoty płaci pracodawca, a część pracownik.

Najczęstsze benefity bez ZUS

Często w ten sposób pracownicy korzystają z:

– zajęć sportowych w ramach kart abonamentowych,

– ubezpieczeń zdrowotnych,

– ubezpieczeń na życie.

Ale zaraz – pomyślisz – przecież to nierealne, aby ZUS tak łatwo odpuszczał składki!

Rzeczywiście, wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga drobiazgowego przygotowania prawnego, ponieważ dla zwolnienia ze składek trzeba spełnić określone wymogi prawne.

Regulamin i odpłatność

Takie wymogi są zasadniczo dwa:

– częściowa odpłatność pracownika,

– wprowadzenie na podstawie odpowiednich zakładowych przepisów prawa pracy.

O ile ten pierwszy element jest dość prosty do zrozumienia i wprowadzenia, to już drugi wymaga pewnych zabiegów formalnych i wprowadza określone konsekwencje do stosunku pracy.

Wprowadzenie takiego benefitu w regulaminie sprawia, że jego likwidacja wymagać będzie zmiany (wypowiedzenia zmieniającego) umowy o pracę. Konieczne jest też dostosowanie treści regulaminu do odpowiednich warunków usług (np. zasad korzystania z kart sportowych, czy zasad przystąpienia do ubezpieczeń). Regulamin powinien być sporządzony profesjonalnie tak, aby nie dawać organom podstaw do kwestionowania zwolnienia.

Dodatkowa korzyść – brak odprawy pośmiertnej

W przypadku polisy na życie, benefit daje pracodawcy dodatkową korzyść – zgodnie z przepisem art. 93 § 7 kodeksu pracy, pracodawca nie będzie musiał wypłacać rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej, jeśli ubezpieczył pracownika na życie.

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

© 2023 – 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.