Wylewanie dziecka z kąpielą – czyli o rozszerzeniu rękojmi i polisie OC

Wylewanie dziecka z kąpielą – czyli o rozszerzeniu rękojmi i polisie OC

Podpisałeś umowę na wykonywanie instalacji. Wykonałeś roboty w terminie, szczęśliwy Inwestor odebrał je bez uwag. Wynagrodzenie wzbogaciło stan Twojego konta. Obiekt żyje, instalacje działają, i nagle awaria.

No cóż… życie…

Serwis jedzie na naprawę – i okazuje się, że problem jest większy, niż można by przypuszczać – awaria Twojego systemu spowodowała dalsze uszkodzenia obiektu.

Koszty są znaczne.

Na szczęście masz polisę OC – przecież właśnie na taką okoliczność ją kupiłeś. Ale niestety – ubezpieczyciel odmawia, ze względu ma treść umowy z Generalnym Wykonawcą/Inwestorem…

Czy to możliwy scenariusz?

Niestety, jak najbardziej taka sytuacja może się zdarzyć – zwłaszcza, jeśli przyjąłeś propozycję treści umowy zgodnej ze wzorem przekazanym przez generalnego wykonawcę, której nie skonsultowałeś z prawnikiem przed jej podpisaniem.

Niektórzy generalni wykonawcy tak bardzo dążą do rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawców, że pomijają realia biznesowe chociażby z zakresu ubezpieczeń, ale i własne interesy.

Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji.

Rękojmia i gwarancja

Rękojmia i gwarancja to szczególne rodzaje odpowiedzialności za jakość prac i ich elementów. Jak mawiają klasycy, jest to odpowiedzialność obiektywna, niezależna od świadomości wykonawcy instalacji istnienia wad w chwili przekazania systemu, czy od zawinienia po jego stronie. W dużej mierze, jest to sytuacja zerojedynkowa – jest wada – trzeba ją usunąć.

Co do zasady, gwarancją i rękojmią objęte są elementy stanowiące część wykonanych przez wykonawcę  (podwykonawcę) systemów – bo przecież to wykonanie systemu jest przedmiotem umowy. I nic poza tym. Jeśli szkoda nastąpi w innym elemencie budynku, to jej naprawienie nie następuje na podstawie przepisów o rękojmi i gwarancji, lecz na zasadach ogólnych. Zasady ogólne z kolei umożliwiają wykonawcy szersze możliwości obrony – chociażby dowodząc braku winy w powstaniu szkody, czy kwestionując jej wysokość.

Rozszerzenie gwarancji i rękojmi

W stosunkach B2B, zasady te można dowolnie zmieniać – mówi o tym art. 558 § 1 kodeksu cywilnego. I nie muszę chyba nikogo przekonywać, że generalni wykonawcy skrzętnie korzystają z tej możliwości, proponując w swoich wzorcach umownych jak najszersze zwiększenie odpowiedzialności z rękojmi i gwarancji. Dotyczy to też tzw. szkód pośrednich, czyli tych szkód, które stanowią  pośrednie następstwa wady, czy awarii. Generalni wykonawcy często chcieliby, aby te szkody też objęte były odpowiedzialnością obiektywną. Dodają więc do obowiązków podwykonawcy z tego tytułu „naprawienie wszelkich szkód wynikających z wad”.

Realia biznesowe – ubezpieczenie

Sprowadzając rzecz do realiów biznesowych, realia są takie, że w niemal każdych OWU ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla biznesu na rynku polskim, wyłączone z zakresu ubezpieczenia są roszczenia:

– o wykonanie umowy,

– z rękojmi i gwarancji.

Rozwiązanie niekorzystne dla obu stron

Rozszerzenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji również o szkody pośrednie – to znaczy sytuację gdy systemy niskoprądowe uszkodzą coś spoza tych systemów, powoduje więc, że tracisz pokrycie polisowe tego rodzaju szkód. Paradoksalnie rozszerzenie takie jest też niezbyt korzystne dla samego generalnego wykonawcy. Pozbawiając podwykonawcę – instalatora (choć oczywiście dotyczy to też innych branż) pokrycia z polisy OC  – generalny wykonawca pozbawia się też wypłacalnego płatnika na wypadek szkód. Kolejnym ryzykiem po stronie podwykonawcy może być z kolei niemożność dostarczenia generalnemu wykonawcy polisy OC obejmującej pełny zakres odpowiedzialności kontraktowej (a takiej zwykle wymagają generalni wykonawcy).

Jak tego uniknąć?

Jak uniknąć takiego scenariusza? Negocjując umowę. Zdecydowanie warto, i warto mieć przy tym pomoc prawnika, który zwróci Ci uwagę na podobne niuanse. Dla bezpieczeństwa własnej firmy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy negocjowaniu Twoich umów – zapraszamy do kontaktu!

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawach dotyczących Twojej firmy – kliknij tutaj!

Sprawdź też w jaki inny sposób mogę pomóc Ci w prowadzeniu biznesu – kliknij tutaj!

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

© 2023 – 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.