Zmiana przepisów BHP dot. pracy przy komputerze

Zmiana przepisów BHP dot. pracy przy komputerze

Od dnia 17 listopada 2023 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe.

Najważniejsze zmiany są następujące:

1) w przypadku stanowisk wyposażonych w komputer przenośny (laptop), który wykorzystywany jest co najmniej przez połowę dobowego wymiaru pracy pracownika (więc nie przez co najmniej 4 godziny, ale zależnie od wymiaru pracy danego dnia), konieczne jest wyposażenie stanowiska w:

– stół i krzesło stały się elementami stanowisk pracy,

– monitor stacjonarny lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w

–  dodatkową klawiaturę i mysz (które powinny być odrębnymi elementami),

               – zniesiono szczegółowe wymogi dotyczące klawiatury,

– krzesło powinno mieć regulację wysokości oparcia oraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa oraz kąta pochylenia oparcia, oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów oraz regulowane podłokietniki.

– na życzenie pracownika należy wyposażyć stanowisko w uchwyt na dokumenty, jeśli praca na stanowisku wiąże się z korzystaniem z dokumentów,

– na życzenie pracownika należy zapewnić pracownikowi podnóżek,

– zniesiono wymagania dotyczące odległości między sąsiednimi monitorami, pracownikiem a tyłem sąsiedniego monitora, odległości między oczami pracownika a ekranem oraz niektóre inne wymagania mierzone odległościami i kątami pochylenia (np. dot. krzesła, klawiatury, podnóżka).

Powyższe wymogi stosuje się też do pracy w trybie zdalnym, co oznacza że pracodawca winien albo zapewnić pracownikowi powyższe elementy w celu pracy zdalnej, albo uwzględnić je przy ustalaniu ryczałtu lub ekwiwalentu za korzystanie z własnych urządzeń przez pracownika. Zatem, konieczna staje się ocena treści regulaminu pracy zdalnej lub porozumienia z pracownikiem dotyczącego pracy zdalnej.

Zgodnie z przepisem art. 67(24) § 2 kodeksu pracy, strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego.

Zatem pracodawca nie musi kupować pracownikowi biurka i krzesła biurowego do domu, ale strony mogą umówić się na ekwiwalent w tym zakresie.

Pamiętać należy, że pracownik powinien złożyć pracodawcy oświadczenie o posiadaniu warunków BHP umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej w miejscu jej wykonywania (art. 67 § 7 kodeksu pracy).

Dodatkowo, zmiana przepisów wprowadza zmianę w zakresie obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikowi okularów korekcyjnych. Alternatywnie pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikowi szkła kontaktowe. Podobnie jak w przypadku okularów, element ten należy uwzględnić w odpowiednim zarządzeniu pracodawcy, wskazującym na zasady zapewnienia tego elementu, czy też refundacji jego kosztów.

Zmiany wchodzą w życie od dnia 17.11.2023 r. Nie mniej, na dostosowanie istniejących stanowisk pracy do nowych przepisów pracodawcy mają 6 miesięcy.

Czy musisz dzisiaj kupować obecnym pracownikom:

– nie, masz 6 miesięcy na to, aby wyposażyć stanowiska z laptopami w monitory, klawiatury i myszy, podobnie jak w elementy żądane przez pracownika. Możesz więc bez pośpiechu zaopatrzyć się w te urządzenia – termin dostosowania do nowych wymogów to 17 maja 2024 r.

Czy tworząc nowe stanowisko pracy musisz wyposażyć je zgodnie z nowymi przepisami?

tak, w tym przypadku musisz zapewnić zgodność z nowym przepisami.

Jeśli jednak masz już pracowników i tworzysz nowe stanowiska, możesz spotkać się z zarzutem dyskryminacji jeśli w sposób nierównomierny wdrożysz nowe przepisy – to niewątpliwy mankament nowych przepisów.

Zatem oto, co musisz zrobić:

  1. Skontaktuj się ze swoim BHP-owcem i ustal, jakie zakupy musisz zrobić, aby dostosować istniejące stanowiska do nowych przepisów,
  2. Przeczytaj istniejący regulamin pracy zdalnej/ porozumienie w sprawie pracy zdalnej – sprawdź czy nie trzeba go dostosować do nowych przepisów w zakresie zapewnienia pracownikowi wyposażenia stanowiska pracy,
  3. Zweryfikuj treść zarządzenia dotyczącego sposobu zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych,
  4. Pobierz od pracowników nowe oświadczenia o spełnianiu warunków BHP w miejscu wykonywania pracy zdalnej.

Albo skontaktuj się z nami – z chęcią pomożemy Ci dostosować się do nowych przepisów.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawach prawnych dotyczących prowadzenia działalności, zapraszam do kontaktu!

Jeżeli potrzebujesz porady prawnej w sprawach dotyczących Twojej firmy – kliknij tutaj!

Sprawdź też w jaki inny sposób mogę pomóc Ci w prowadzeniu biznesu – kliknij tutaj!

Dziękuję, że przeczytałeś ten artykuł. Jeśli uznałeś go za przydatny, polub naszą stronę na fb. W ten sposób więcej przydatnych informacji będziesz miał pod ręką, a innym pomożesz dotrzeć do naszych treści. Dzięki 😊

© 2023 – 2024, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.