Nowa twarz rękojmi – Przedsiębiorcy tracą, a konsumenci zyskują?

Nowa twarz rękojmi – Przedsiębiorcy tracą, a konsumenci zyskują?

Od 1 stycznia zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy z 4 listopada 2022 r. o prawach konsumenta, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. 2022 poz. 2337).  Wprowadzająca zmiany dotyczące zasad reklamacji towarów w sklepach stacjonarnych oraz zasady prowadzenia sprzedaży przez Internet i obowiązku informacyjnego właściciela portalu.

Najważniejsze zmiany dla Przedsiębiorców/Konsumentów dotyczące rękojmi objęły:

  • wyłączenie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi w stosunku do umów zawieranych z  konsumentami,
  • postawienie akcentu na niezgodność towaru z umową, zamiast na wady fizyczne i prawne (w tym zakresie wprowadzono zmiany kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi),
  • nową regulację dotyczącą tego, że kupujący może wstrzymać się z zapłatą za towar do chwili wykonania przez sprzedającego określonego obowiązku, naprawy, bądź wymiany przedmiotu umowy,
  • roszczenie o usunięcie wady lub wymianę nie przedawni się po upływie roku, zamiast tego od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą ogólne terminy przedawnienia roszczeń,
  • z roku do dwóch lat wydłużono czas, w którym można zgłosić, że towar był wadliwy już w chwili dostawy do klienta, usunięto też możliwość skrócenia okresu rękojmi towarów używanych, 
  • jedną z najważniejszych zmian jest hierarchizacja roszczeń dopiero gdy przedsiębiorca odmówi usunięcia wady albo wymiany, konsument otrzyma prawo odstąpienia od umowy, nowe przepisy porządkują kolejność uprawnień, przysługujących konsumentowi w razie reklamacji towaru, w wypadku pierwszej reklamacji może liczyć na naprawę towaru albo wymianę, a dopiero później co do zasady konsument będzie mógł skorzystać z dalej idących uprawnień,
  • przedsiębiorca ma nie jak dotychczas 30 dni na udzielenie odpowiedzi konsumentowi  w związku z zgłoszeniem, lecz jedynie 14 dni,
  • przedsiębiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności  za brak zgodności towaru z umową tylko wtedy, gdy wyraźnie poinformował konsumenta, że dana cecha towaru odbiega od wymogów, pod warunkiem również, że konsument taką informację przyjmie i zaakceptuje.

Garść przepisów:

Art. 43 e ust. 1 pkt. 4 wskazuje wyjątek, zgodnie z którym jeżeli brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d, czyli żądania jego naprawy lub wymiany.

Zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o prawach konsumenta Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w ust. 1, uważa się, że uznał reklamację. Obecnie jest to 14 dni, a nie 30 dni jak dotychczas! Pamiętaj odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

Co dalej?

Przedsiębiorco zastanów się, czy wdrożyłeś w swoim przedsiębiorstwie nowe rozwiązania i procesy związane z rozpatrywaniem zgłoszeń reklamacyjnych od konsumentów, zgodnie z art. 7a ust. 2 ustawy o prawach konsumentach, może się to wiązać dla Ciebie z poważnymi konsekwencjami. Warto dobrze zastanowić się nad sposobem, w jaki traktujesz reklamacje, ponieważ przegapienie terminów może wytrącić Ci wszystkie argumenty do obrony swojego stanowiska.

Promocje tylko prawdziwe

Zmiany dotyczą też konieczności podawania przez przedsiębiorcę nie tylko aktualnej ceny, ale również najniższej z 30 dni poprzedzających obniżkę, bądź najniższej stawki, gdy produkt nie jest na rynku oferowany w sprzedaży przez 30 dni. Jakość produktów w całej Unii Europejskiej zasadniczo powinna być taka sama. Zmiany obejmują również, kwestię opinii dotyczących produktów, zasad wyszukiwania, i sprzedaży przez Internet, obowiązku informacyjnego właściciela portalu za pośrednictwem którego odbywa się sprzedaż oraz dostarczania treści cyfrowych, w tym wprowadzono pojęcie wad cyfrowych.

Trzeba przejrzeć procedury

Wprowadzone zmiany są zdecydowanie korzystne dla konsumentów, co nie oznacza, że przedsiębiorcy pozostają bezbronni wobec zgłaszanych reklamacji. Przede wszystkim, warto zastanowić się nad tym, czy Twoja firma jest przygotowana na przyjmowanie reklamacji i odpowiednie ich traktowanie. To właśnie obsługa posprzedażna jest przecież często wyznacznikiem jakości i źródłem zadowolenia klienta. Warto też przyjrzeć się procesowi sprzedaży, aby zabezpieczyć swoje interesy już na tym etapie.

Zmiany te weszły w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

© 2023, Łukasz Gilewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie za zgodą Autora, z podaniem źródła. Wszelkie informacje zawarte w artykułach nie stanowią porady prawnej, a jedynie pogląd autora. Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz nie ponosi odpowiedzialności za ich zastosowanie. Udzielenie porady prawnej lub wydanie opinii prawnej wymaga zapoznania się z indywidualną sprawą. W celu uzyskania porady prawnej lub opinii prawnej, prosimy o kontakt z Kancelarią.