Wpis

Ważne zmiany w prawie pracy – już od 22 lutego 2016 r.

Już 22 lutego wejdą w życie nowe przepisy regulujące kwestię umów o pracę na czas określony. Dotychczas – zasada 2+1 Przypomnijmy, że dotychczas w tym zakresie obowiązywała tzw. zasada 2+1. Oznaczała ona, że z pracownikiem można zawrzeć maksymalnie dwie umowy na czas określony, zaś następną umowa musiała być zawarta na czas nieokreślony. Zatrudnienie na czas...

Wpis

Odsetki ustawowe po nowemu!

Z dniem 01.01.2016 r. zmianie uległy przepisy normujące sposób naliczania odsetek ustawowych i maksymalnych. Stare regulacje Przypomnijmy, że dotychczas, ustawa normowała jedynie odsetki maksymalne, które wynosiły czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Natomiast wysokość odsetek za opóźnienie, ustalał Minister Finansów w drodze rozporządzenia. Ostatnio obowiązujące rozporządzenie, ustanawiało wysokość odsetek ustawowych na poziomie 8 %. Natomiast, odsetki...

Wpis

Zachowek od darowizny? To możliwe!

Czy jest możliwe otrzymanie zachowku w sytuacji, gdy w chwili śmierci spadkodawca (zmarły), nie miał już żadnego majątku? Pozornie pytanie to wydaje się absurdalne, od czego bowiem miałby ten zachowek być liczony? Jednak odpowiedź brzmi: TAK. Jest to możliwe, jeśli zmarły rozporządził przed śmiercią swym majątkiem w formie darowizn. Czym jest zachowek? Zachowek jest wyrazem...

Wpis

Sprzedałeś auto? Powiadom ubezpieczyciela!

Sprzedaż samochodu to dość poważna transakcja, nie tylko ze względu na jej wartość, ale również z uwagi na obowiązki, jakie wynikają z tego faktu dla sprzedającego. Zawiadom ubezpieczyciela! Sprzedaż pojazdu powoduje, przede wszystkim obowiązek zawiadomienia ubezpieczyciela OC pojazdu. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, każdy pojazd mechaniczny powinien posiadać...

Wpis

Spóźniony pociąg? Możesz żądać odszkodowania!

Kolejna zima, zaskakuje nie tylko drogowców, ale i kolejarzy. Niektórzy twierdzą, że „taki mamy klimat”, jednak przepisy UE na klimat są obojętne i przyznają pasażerom kolei w określonych sytuacjach prawo do odszkodowania. Kwestię praw pasażerów kolejowych uregulowano na poziomie wspólnotowym w ROZPORZĄDZENIU (WE) NR 1371/2007 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2007 r....

Wpis

Koniec z nieograniczonym dziedziczeniem długów??

Stare prawo spadkowe – duże kłopoty… Dotychczasowe przepisy spadkowe były bardzo niebezpieczne dla spadkobierców osób, które pozostawiły po sobie więcej długów, niż majątku. W przypadku dziedziczenia, spadkobierca, co do zasady ponosił odpowiedzialność za długi spadkodawcy całym swym majątkiem, bez jakichkolwiek ograniczeń. Żeby uniknąć dziedziczenia długów, konieczne było złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (wówczas w ogóle...

Wpis

Nowe zasady spadkobrania osób migrujących w UE

Możliwość dowolnego wyboru miejsca zamieszkania na obszarze Unii Europejskiej jest niewątpliwie ednym z większych udogodnień, jakie posiadają obywatele państw członkowskich. Swoboda osiedlania się powoduje jednak też wiele problemów, związanych z różnicami między systemami prawa poszczególnych państw. Jednym z ważniejszych problemów związany był z prawem spadkowym. 17.08.2015 r. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące dziedziczenia po...

Wpis

Rodzina pomaga Ci w biznesie? Uważaj na składki ZUS!!!

Wielu przedsiębiorców prowadząc działalność gospodarczą, korzysta z pomocy najbliższej rodziny. Taka pomoc może jednak nieść za sobą znaczące zagrożenie objęcia obowiązkiem zapłaty składek na ubezpieczenie społeczne. Osoba Współpracująca = składki Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, niektóre osoby najbliższe pomagające przedsiębiorcy w prowadzeniu działalności, uznaje się za tzw. osoby współpracujące, objęte obowiązkiem odprowadzania...

Wpis

Umowa o pracę nauczyciela na czas określony – tylko wyjątkowo

Początek roku szkolnego to czas kiedy szkoły znów pełne są energii i radości naszych milusińskich. Dla wielu nauczycieli to czas, kiedy zwykle ważą się losy ich zatrudnienia. Wielu z nich proponowane są kolejne umowy o pracę na czas określony, podczas gdy umowę taką zawierać można tylko wyjątkowo. Nauczyciel to nie zwykły pracownik… Nauczyciele w szkołach...